Kategorier
Viden

Ventilation på arbejdspladser

 ”Bygninger skal ventileres for at sikre, at beboere og brugere af bygninger har et acceptabelt indeklima”

Denne sætning indleder Bygningsreglementets vejledning om ventilation (link). Hos UBBE mener vi dog ikke at bygninger kun skal besidde et acceptabelt indeklima.

Når vi arbejder med projektering af ventilation, er det vigtigt at vi overdrager bygbare løsninger der giver de mest optimale omgivelser for beboere og brugere – samtidig med at løsningen fokuserer på bygningens sundhed. De løsninger vi skaber, tager udgangspunkt i en helhedsforståelse for bygningen, bygningens brugere og bygningens fremtid.

Udfordringer i kontormiljøer

Arbejdstilsynets regler for temperatur på kontorer er 20-22 grader, hvor temperaturen ikke må overstige 25 grader. I store kontorrum, hvor den interne varmebelastning kan være høj, og hvor der, måske, er store glasfacader, kan det give udfordringer. Undersøgelser viser at produktiviteten kan falde med op til 15 % på grund af et dårligt indeklima. Dårligt indeklima giver koncentrationsbesvær, og medfører en række gener der kan give general utilpashed hos brugere på en arbejdsplads.

Faktorer der har en betydning når der skal udarbejdes en løsning:

Der er mange faktorer der spiller ind, når der udarbejdes ventilationsløsninger. Her skal der bl.a. tages hensyn til bygningers indbyrdes placering, dominerende vindretning og trafik. Derudover kan f.eks.  opvarmning af sorte tage også spille en betydelig rolle.

Det kræver omfattende byggeteknisk viden at kunne inddrage alle de faktorer der har betydning for at skabe den rigtige ventilationsløsning for en bygning.

Sådan kan UBBE hjælpe dig:

Ventilation er ikke bare luft for os. Vi har et team af specialister, der udarbejder løsninger til mange forskellige projekter – alle med afsæt i at skabe de mest optimale forhold for en bygnings brugere. Dette giver resultater når det gælder økonomi, drift og sundhed – ikke mindst for dine medarbejdere.

Kategorier
Viden

Byggetilladelse

 

Derfor skal du søge om byggetilladelse

Når du skal bygge nyt, eller ombygge eksisterende, er det som oftest et krav at der skal søges om byggetilladelse til dit projekt. Du søger byggetilladelse hos din kommune, hvor din ansøgning skal overholde de krav som kommunen har til byggeri, typisk gennem den gældende lokalplan, samt de krav som Bygningsreglementet har til byggeri.

En byggeansøgning skal indeholde detaljeret tegningsmateriale af dit projekt, afløbsplan samt oplysninger om konstruktioner, installationer og materialer. Desuden skal din ansøgning også indeholde enten energirammeberegning eller varmetabsberegning for dit projekt – hvis disse beregninger har relevans for din bygningstype.

Som hovedregel skal du ansøge om byggetilladelse ved:

  • Opførelse af en ny bygning
  • Tilbygning til eksisterende bygning
  • Ombygning af eksisterende bygning.

Der findes er række undtagelser, hvor det ikke er nødvendigt at søge byggetilladelse. Dette kan f.eks. være:

  • Nyt køkken
  • Nyt badeværelse
  • Ændringer i bygningens skillevægge

Husk dog altid, at selvom dit byggeri/projekt ikke kræver en byggetilladelse, så er det stadig et krav at det lever op til Bygningsreglementet.

Tidsramme

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor lang sagsbehandlingstid der er i forbindelse med behandling af ansøgningerne, men generelt anbefaler vi, at du ansøger i god tid. De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på 52 dage i hele landet. Du kan finde din egen kommune her (link).

Vigtigt at huske

På hjemmesiden Byg og Miljø kan du læse nærmere om hvilke elementer der er vigtige at huske. Tidsrammen for sagsbehandling kan være lang, og du sparer dig selv for frustrerende ventetid, hvis du sikrer dig at have alle de krævede elementer med fra start.

Pris

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad omkostningerne til en byggetilladelse er. I nogle kommuner er det gratis, mens andre kommuner kræver et fast timesalær for sagsbehandling. Se nærmere på din kommunes hjemmeside, for at få et indblik i udgifter til byggetilladelse.

Hvis din ansøgning bliver afvist

Står du med en afvist byggeansøgning, er det ikke ensbetydende med at det ikke er muligt at opnå en tilladelse til dit projekt. Måske har dit ansøgningsmateriale ikke indeholdt de rigtige informationer, måske har dit materiale ikke overholdt kommunens krav eller måske er der en tredje faktor der spiller ind. I de fleste tilfælde, er det muligt at lave en ny ansøgning. Her kan det være en god ide at tilknytte en rådgiver der kan vurdere hvordan din ansøgning eller dit projekt kan omdannes, så du kan genansøge på et stærkere grundlag.

Hvis du bygger uden byggetilladelse

Hvis du igangsætter dit projekt uden at have modtaget byggetilladelse, kan kommunen vælge at gøre flere ting. Udover bøder kan kommunen også kræve at du nedriver det byggede, eller i tilfælde af ombygning, at du fører det nye projekt tilbage til oprindelig stand. Det kan derfor have kæmpe omkostninger at opstarte et projekt uden den nødvendige tilladelse.

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Hos UBBE hjælper vi mange kunder videre i deres proces med at opnå byggetilladelse. Vi er specialister i at formulere og formidle vores kunders ideer og behov, og vi ved hvordan man skræddersyer en ansøgning, så den lever op til Bygningsreglementet og de krav som din kommune kan have til dit byggeri. Vi kombinerer vores faglighed med vores specialistviden omkring ansøgningsprocesessen, og vi gør dine byggedrømme realiserbare.