fbpx

Ubbe

Kategorier
Viden

Ventilation på arbejdspladser

¬†‚ÄĚBygninger skal ventileres for at sikre, at beboere og brugere af bygninger har et acceptabelt indeklima‚ÄĚ

Denne sætning indleder Bygningsreglementets vejledning om ventilation (link). Hos UBBE mener vi dog ikke at bygninger kun skal besidde et acceptabelt indeklima.

N√•r vi arbejder med projektering af ventilation, er det vigtigt at vi overdrager bygbare l√łsninger der giver de mest optimale omgivelser for beboere og brugere ‚Äď samtidig med at l√łsningen fokuserer p√• bygningens sundhed. De l√łsninger vi skaber, tager udgangspunkt i en helhedsforst√•else for bygningen, bygningens brugere og bygningens fremtid.

Udfordringer i kontormilj√łer

Arbejdstilsynets regler for temperatur p√• kontorer er 20-22 grader, hvor temperaturen ikke m√• overstige 25 grader. I store kontorrum, hvor den interne varmebelastning kan v√¶re h√łj, og hvor der, m√•ske, er store glasfacader, kan det give udfordringer. Unders√łgelser viser at produktiviteten kan falde med op til 15 % p√• grund af et d√•rligt indeklima. D√•rligt indeklima giver koncentrationsbesv√¶r, og medf√łrer en r√¶kke gener der kan give general utilpashed hos brugere p√• en arbejdsplads.

Faktorer der har en betydning n√•r der skal udarbejdes en l√łsning:

Der er mange faktorer der spiller ind, n√•r der udarbejdes ventilationsl√łsninger. Her skal der bl.a. tages hensyn til bygningers indbyrdes placering, dominerende vindretning og trafik. Derudover kan f.eks. ¬†opvarmning af sorte tage ogs√• spille en betydelig rolle.

Det kr√¶ver omfattende byggeteknisk viden at kunne inddrage alle de faktorer der har betydning for at skabe den rigtige ventilationsl√łsning for en bygning.

Sådan kan UBBE hjælpe dig:

Ventilation er ikke bare luft for os. Vi har et team af specialister, der udarbejder l√łsninger til mange forskellige projekter ‚Äď alle med afs√¶t i at skabe de mest optimale forhold for en bygnings brugere. Dette giver resultater n√•r det g√¶lder √łkonomi, drift og sundhed ‚Äď ikke mindst for dine medarbejdere.

Kategorier
Viden

Byggetilladelse

 

Derfor skal du s√łge om byggetilladelse

N√•r du skal bygge nyt, eller ombygge eksisterende, er det som oftest et krav at der skal s√łges om byggetilladelse til dit projekt. Du s√łger byggetilladelse hos din kommune, hvor din ans√łgning skal overholde de krav som kommunen har til byggeri, typisk gennem den g√¶ldende lokalplan, samt de krav som Bygningsreglementet har til byggeri.

En byggeans√łgning skal indeholde detaljeret tegningsmateriale af dit projekt, afl√łbsplan samt oplysninger om konstruktioner, installationer og materialer. Desuden skal din ans√łgning ogs√• indeholde enten energirammeberegning eller varmetabsberegning for dit projekt – hvis disse beregninger har relevans for din bygningstype.

Som hovedregel skal du ans√łge om byggetilladelse ved:

 • Opf√łrelse af en ny bygning
 • Tilbygning til eksisterende bygning
 • Ombygning af eksisterende bygning.

Der findes er r√¶kke undtagelser, hvor det ikke er n√łdvendigt at s√łge byggetilladelse. Dette kan f.eks. v√¶re:

 • Nyt k√łkken
 • Nyt badev√¶relse
 • √Ündringer i bygningens skillev√¶gge

Husk dog altid, at selvom dit byggeri/projekt ikke kræver en byggetilladelse, så er det stadig et krav at det lever op til Bygningsreglementet.

Tidsramme

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor lang sagsbehandlingstid der er i forbindelse med behandling af ans√łgningerne, men generelt anbefaler vi, at du ans√łger i god tid. De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid p√• 52 dage i hele landet. Du kan finde din egen kommune her (link).

Vigtigt at huske

P√• hjemmesiden Byg og Milj√ł kan du l√¶se n√¶rmere om hvilke elementer der er vigtige at huske. Tidsrammen for sagsbehandling kan v√¶re lang, og du sparer dig selv for frustrerende ventetid, hvis du sikrer dig at have alle de kr√¶vede elementer med fra start.

Pris

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad omkostningerne til en byggetilladelse er. I nogle kommuner er det gratis, mens andre kommuner kræver et fast timesalær for sagsbehandling. Se nærmere på din kommunes hjemmeside, for at få et indblik i udgifter til byggetilladelse.

Hvis din ans√łgning bliver afvist

St√•r du med en afvist byggeans√łgning, er det ikke ensbetydende med at det ikke er muligt at opn√• en tilladelse til dit projekt. M√•ske har dit ans√łgningsmateriale ikke indeholdt de rigtige informationer, m√•ske har dit materiale ikke overholdt kommunens krav eller m√•ske er der en tredje faktor der spiller ind. I de fleste tilf√¶lde, er det muligt at lave en ny ans√łgning. Her kan det v√¶re en god ide at tilknytte en r√•dgiver der kan vurdere hvordan din ans√łgning eller dit projekt kan omdannes, s√• du kan genans√łge p√• et st√¶rkere grundlag.

Hvis du bygger uden byggetilladelse

Hvis du igangs√¶tter dit projekt uden at have modtaget byggetilladelse, kan kommunen v√¶lge at g√łre flere ting. Udover b√łder kan kommunen ogs√• kr√¶ve at du nedriver det byggede, eller i tilf√¶lde af ombygning, at du f√łrer det nye projekt tilbage til oprindelig stand. Det kan derfor have k√¶mpe omkostninger at opstarte et projekt uden den n√łdvendige tilladelse.

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Hos UBBE hj√¶lper vi mange kunder videre i deres proces med at opn√• byggetilladelse. Vi er specialister i at formulere og formidle vores kunders ideer og behov, og vi ved hvordan man skr√¶ddersyer en ans√łgning, s√• den lever op til Bygningsreglementet og de krav som din kommune kan have til dit byggeri. Vi kombinerer vores faglighed med vores specialistviden omkring ans√łgningsprocesessen, og vi g√łr dine byggedr√łmme realiserbare.

Kategorier
Viden

AB ABC

I byggeriet har bogstaverne AB en helt særlig betydning. De beskriver en række almindelige betingelser, som kan danne ramme for en byggeproces. AB-systemet er ikke lovgivning og det er dermed frivilligt for begge parter om betingelserne skal indgå i kontrakten, men som udgangspunkt anbefaler vi altid at man bruger AB-systemet som ramme, når der udarbejdes en kontrakt for byggeri- og anlægsarbejde. 

AB-systemet er ikke n√łdvendigvis en totall√łsning og det er derfor muligt at til- og frav√¶lge betingelser, samt tilpasse dem, s√• de er skr√¶ddersyede til netop dit projekt og behov.

 

Herunder kan du l√¶se mere om AB-systemets forskellige muligheder. Benyttelsen af de forskellige betingelser er afh√¶ngigt af dit projekt og dets udformning, men uanset dit projekts st√łrrelse vil det altid v√¶re en fordel at bruge betingelser fra systemet, som udgangspunkt for din kontrakt. Det sikrer dig og dit projekt p√• den bedst mulige m√•de.

 

 

AB Forbruger

Almindelige betingelser for aftaler med byggearbejder for forbrugere

AB Forbruger er AB-systemets rammes√¶t til indg√•else af aftale mellem en privat bygherre og entrepren√łr/h√•ndv√¶rker. Med udgangspunkt i AB Forbruger vil aftalen mellem bygherre og entrepren√łr indeholde retningslinjer for vejledning, overstigning af pris, for√¶ldelsesfrist og betaling.

Som privat bygherre kan du bruge AB Forbruger til disse projekter:

 • Nybyg
 • Renovering
 • Ombygning
 • Tilbygning

GBF 19

Generelle bestemmelser i forbrugeraftaler 2019

GBF 19 er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af R√•dgivende Ingeni√łrer og aftaledokumentet kan benyttes af private bygherrer som ramme for en aftale med r√•dgiver i forbindelse med nybyg, tilbyg ombygning mv.

 • Ligesom det g√łr sig g√¶ldende med AB, er GBF 19 kun g√¶ldende hvis begge parter vedtager betingelserne ved indg√•elsen af en aftale.
 • GBF 19 kan tilpasses og der kan laves pr√¶ciseringer alt efter projektets udformning.

AB Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB Forenklet er beregnet til mindre og simple bygge- og anl√¶gsprojekter hvor AB 18 er for kompliceret og omfattende. AB Forenklet skal im√łdekomme at aftaler ikke bliver indg√•et med et for omfattende kontraktmateriale og dermed spild af ressourcer, eller modvirke at der bliver lavet aftaler uden kontrakt og dermed giver en st√łrre risiko for tvist og konflikt for begge parter.

 • AB Forenklet giver mere frihed i forholdet mellem bygherre og entrepren√łr, hvor bl.a. byggem√łder er valgfrie og ikke obligatoriske.
 • Brugbar i forbindelse med mindre byggeprojekter og renoveringer, for at sikre det bedste resultat for begge parter.

ABR Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR Forenklet er beregnet til mindre byggesager hvor der indg√•r begr√¶nset projektering, eller ved anden teknisk r√•dgivning. ABR Forenklet skal, ligesom AB Forenklet, im√łdekomme at der bliver indg√•et aftaler omkring r√•dgivning som er for omfattende i forhold til projektet, samt at der bliver udf√łrt arbejde uden indg√•else af aftaler fordi ABR 18 er for omfattende i forhold til opgaverne.

AB 18

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

 • ¬†Bruges prim√¶rt mellem bygherre og entrepren√łr eller mellem entrepren√łr og dennes underentrepren√łr
 • ¬†AB 18 erstattede AB 92 d. 1. januar 2019, og bragte et √łget fokus p√• gennemgang af et byggeprojekt inden opstart med henblik at komme eventuelle fejl i fork√łbet, samt et st√łrre fokus p√• redskaber til at h√•ndtere eventuelle konflikter og tvister.

ABR 18

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR 18 afspejler mange af betingelserne i AB 18. ABR 18 afl√łste ligeledes en tidligere ramme, ABR 89, og med de nye betingelser er der kommet et √łget fokus p√• projektgennemgang og projekterings- og byggem√łder. En aftale indg√•et med afs√¶t i ABR 18, indeholder normalt en r√¶kke ydelsesbeskrivelser som tager afs√¶t i materiale udarbejdet af r√•dgivernes organisationer.¬†

Betingelserne kan finde anvendelse i f.eks. disse forhold:

 • Mellem bygherre og arkitekt
 • Mellem bygherre og bygningskonstrukt√łr
 • Mellem bygherre og ingeni√łr
 • Mellem entrepren√łr og dennes r√•dgivere.

ABT 18

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18 bruges som aftalegrundlag n√•r det g√¶lder totalentrepriseforhold, dvs. hvor entrepren√łren er ansvarlig for udf√łrelsen, samt den v√¶sentligste del af projekteringen.

 • Det kan v√¶re op til fortolkning hvorvidt et projekt er en totalentreprise, men som udgangspunkt skal ABT 18 benyttes hvis der indg√•r store dele af projektets projektering i entrepren√łrens opgavebeskrivelse.

APP Projektudvikling

Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektudvikling er en r√¶kke till√¶gsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entrepren√łren medvirker til udviklingen af et bygge- eller anl√¶gsprojekt.

 • Ved projektudvikling kan entrepren√łren f.eks. medvirke til udarbejdelse af lokalplan eller lokalisering af byggegrund.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om i hvilket omfang, samt med henblik p√• hvilke m√•l, at entrepren√łren skal deltage i projektudviklingen.
 • Der findes to forskellige appendikser ‚Äď et til fag- og totalentreprise og et til totalentreprise.

APP Projektoptimering

Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektoptimering er en r√¶kke till√¶gsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entrepren√łren/r√•dgiveren medvirker til optimering af det udbudte projekt med henblik p√• at komme med forslag der kan optimere forhold omkring kvalitet, pris og tid.

 • Projektoptimering har som oftest til form√•l at bibringe en √łkonomisk besparing.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om med hvilket form√•l, samt i hvilket omfang, entrepren√łren/r√•dgiveren skal udf√łre projektoptimering.
 • Der findes to forskellige appendikser ‚Äď et til entrepren√łrer og et til r√•dgivere.

APP Driftskrav

Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Driftskrav er en række tillægsbestemmelser der finder anvendelse i forbindelse med måling af en bygnings driftskrav som ikke kan konstateres opfyldt ved aflevering.

 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om driftskravet indhold og foruds√¶tninger, samt m√•linger heraf.
 • Appendikset indeholder procedure for m√•ling af driftskrav.

APP Incitamenter

Tilvalgsbestemmelser for incitamenter i bygge- og anlægsvirksomhed (tillægsbetingelser)

APP Incitamenter er en r√¶kke forslag til bonusaftaler som kan indg√•s mellem bygherre og entrepren√łr. Den konkrete bonus opn√•s af entrepren√łren, hvis et kriterie bliver indfriet. Kriteriet fasts√¶ttes af bygherre og entrepren√łr i f√¶llesskab og kan bruges som motivation for entrepren√łren.

 • Et katalog over forslag til bonusaftaler der kan indg√•s mellem entrepren√łr og bygherre
 • Eksempler p√• dette kan v√¶re bonus ved besparelser, bonus ved mangelfri aflevering f√łr aftalt tid eller bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid.

AB Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB Forenklet er beregnet til mindre og simple bygge- og anl√¶gsprojekter hvor AB 18 er for kompliceret og omfattende. AB Forenklet skal im√łdekomme at aftaler ikke bliver indg√•et med et for omfattende kontraktmateriale og dermed spild af ressourcer, eller modvirke at der bliver lavet aftaler uden kontrakt og dermed giver en st√łrre risiko for tvist og konflikt for begge parter.

 • AB Forenklet giver mere frihed i forholdet mellem bygherre og entrepren√łr, hvor bl.a. byggem√łder er valgfrie og ikke obligatoriske.
 • Brugbar i forbindelse med mindre byggeprojekter og renoveringer, for at sikre det bedste resultat for begge parter.

ABR Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR Forenklet er beregnet til mindre byggesager hvor der indg√•r begr√¶nset projektering, eller ved anden teknisk r√•dgivning. ABR Forenklet skal, ligesom AB Forenklet, im√łdekomme at der bliver indg√•et aftaler omkring r√•dgivning som er for omfattende i forhold til projektet, samt at der bliver udf√łrt arbejde uden indg√•else af aftaler fordi ABR 18 er for omfattende i forhold til opgaverne.

AB 18

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

 • ¬†Bruges prim√¶rt mellem bygherre og entrepren√łr eller mellem entrepren√łr og dennes underentrepren√łr
 • ¬†AB 18 erstattede AB 92 d. 1. januar 2019, og bragte et √łget fokus p√• gennemgang af et byggeprojekt inden opstart med henblik at komme eventuelle fejl i fork√łbet, samt et st√łrre fokus p√• redskaber til at h√•ndtere eventuelle konflikter og tvister.

ABR 18

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR 18 afspejler mange af betingelserne i AB 18. ABR 18 afl√łste ligeledes en tidligere ramme, ABR 89, og med de nye betingelser er der kommet et √łget fokus p√• projektgennemgang og projekterings- og byggem√łder. En aftale indg√•et med afs√¶t i ABR 18, indeholder normalt en r√¶kke ydelsesbeskrivelser som tager afs√¶t i materiale udarbejdet af r√•dgivernes organisationer.¬†

Betingelserne kan finde anvendelse i f.eks. disse forhold:

 • Mellem bygherre og arkitekt
 • Mellem bygherre og bygningskonstrukt√łr
 • Mellem bygherre og ingeni√łr
 • Mellem entrepren√łr og dennes r√•dgivere.

ABT 18

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18 bruges som aftalegrundlag n√•r det g√¶lder totalentrepriseforhold, dvs. hvor entrepren√łren er ansvarlig for udf√łrelsen, samt den v√¶sentligste del af projekteringen.

 • Det kan v√¶re op til fortolkning hvorvidt et projekt er en totalentreprise, men som udgangspunkt skal ABT 18 benyttes hvis der indg√•r store dele af projektets projektering i entrepren√łrens opgavebeskrivelse.

APP Projektudvikling

Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektudvikling er en r√¶kke till√¶gsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entrepren√łren medvirker til udviklingen af et bygge- eller anl√¶gsprojekt.

 • Ved projektudvikling kan entrepren√łren f.eks. medvirke til udarbejdelse af lokalplan eller lokalisering af byggegrund.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om i hvilket omfang, samt med henblik p√• hvilke m√•l, at entrepren√łren skal deltage i projektudviklingen.
 • Der findes to forskellige appendikser ‚Äď et til fag- og totalentreprise og et til totalentreprise.

APP Projektoptimering

Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektoptimering er en r√¶kke till√¶gsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entrepren√łren/r√•dgiveren medvirker til optimering af det udbudte projekt med henblik p√• at komme med forslag der kan optimere forhold omkring kvalitet, pris og tid.

 • Projektoptimering har som oftest til form√•l at bibringe en √łkonomisk besparing.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om med hvilket form√•l, samt i hvilket omfang, entrepren√łren/r√•dgiveren skal udf√łre projektoptimering.
 • Der findes to forskellige appendikser ‚Äď et til entrepren√łrer og et til r√•dgivere.

APP Driftskrav

Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Driftskrav er en række tillægsbestemmelser der finder anvendelse i forbindelse med måling af en bygnings driftskrav som ikke kan konstateres opfyldt ved aflevering.

 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om driftskravet indhold og foruds√¶tninger, samt m√•linger heraf.
 • Appendikset indeholder procedure for m√•ling af driftskrav.

APP Incitamenter

Tilvalgsbestemmelser for incitamenter i bygge- og anlægsvirksomhed (tillægsbetingelser)

APP Incitamenter er en r√¶kke forslag til bonusaftaler som kan indg√•s mellem bygherre og entrepren√łr. Den konkrete bonus opn√•s af entrepren√łren, hvis et kriterie bliver indfriet. Kriteriet fasts√¶ttes af bygherre og entrepren√łr i f√¶llesskab og kan bruges som motivation for entrepren√łren.

 • Et katalog over forslag til bonusaftaler der kan indg√•s mellem entrepren√łr og bygherre
 • Eksempler p√• dette kan v√¶re bonus ved besparelser, bonus ved mangelfri aflevering f√łr aftalt tid eller bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid.

AB Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB Forenklet er beregnet til mindre og simple bygge- og anl√¶gsprojekter hvor AB 18 er for kompliceret og omfattende. AB Forenklet skal im√łdekomme at aftaler ikke bliver indg√•et med et for omfattende kontraktmateriale og dermed spild af ressourcer, eller modvirke at der bliver lavet aftaler uden kontrakt og dermed giver en st√łrre risiko for tvist og konflikt for begge parter.

 • AB Forenklet giver mere frihed i forholdet mellem bygherre og entrepren√łr, hvor bl.a. byggem√łder er valgfrie og ikke obligatoriske.
 • Brugbar i forbindelse med mindre byggeprojekter og renoveringer, for at sikre det bedste resultat for begge parter.

ABR Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR Forenklet er beregnet til mindre byggesager hvor der indg√•r begr√¶nset projektering, eller ved anden teknisk r√•dgivning. ABR Forenklet skal, ligesom AB Forenklet, im√łdekomme at der bliver indg√•et aftaler omkring r√•dgivning som er for omfattende i forhold til projektet, samt at der bliver udf√łrt arbejde uden indg√•else af aftaler fordi ABR 18 er for omfattende i forhold til opgaverne.

Sådan kan vi hjælpe dig

Hos UBBE r√•dgiver vi vores kunder med udgangspunkt i deres behov, forventninger og √łnsker for en byggeproces. Vi ved hvor vigtigt det er for kunden, samt for det f√¶rdige resultat, at et arbejde indledes med den rigtige kontrakt der giver sikkerhed for b√•de bygherre og for entrepren√łr/r√•dgiver.

Vi kan hj√¶lpe dig med at udarbejde den kontrakt der giver dig det optimale udgangspunkt for dit projekt, og samtidig sikkerhed i forhold til de udfordringer der kan dukke op i l√łbet af projektet.

Kategorier
Viden

Energiramme og varmetab

I Bygningsreglementet er der beskrevet hvilke krav der findes til bygningers energim√¶ssige ydeevne. Der findes to metoder til at dokumentere en bygnings forbrug af energi og der er flere faktorer, der afg√łr hvilken beregning der skal, og kan, anvendes. I Bygningsreglementet er kravene udspecificeret.

 

Som udgangspunkt er det dog som oftest ved nybyg, tilbyg samt st√łrre ombygninger at man bruger en energirammeberegning.

Ved mindre tilbygninger kan man g√łre brug af en varmetabsberegning. Disse bruges som oftest ved mindre komplekse tilbygninger, hvor det er varmetabet der har betydning, da der som oftest ikke er installationer i det byggede/tilbyggede.

N√•r du ans√łger om byggetilladelse til dit projekt, skal der indg√• en energirammeberegning eller varmetabsberegning i dit ans√łgningsmateriale. Beregningerne udarbejdes af en r√•dgiver med byggeteknisk viden og derfor er det typisk arkitekter, bygningskonstrukt√łrer eller ingeni√łrer der besk√¶ftiger sig med energiramme- og varmetabsberegninger.

Denne betydning har energirammen for din bygning

Energirammen danner baggrund for det energim√¶rke en bygning f√•r tildelt. Energim√¶rket bliver tildelt af en uvildig energikonsulent og energim√¶rket er en indikator for bygningens omkostninger i forhold til forbrug af vand, varme og el i forbindelse med beboelse/benyttelse, og det kan is√¶r v√¶re en vigtig faktor i forbindelse med k√łb af ejendom. Energirammen er et kvalitetsstempel af bygningen energim√¶ssigt.

Sådan kan UBBE hjælpe dig

Vores medarbejdere er specialister n√•r det g√¶lder r√•dgivning omkring energiberegninger. Vi udf√łrer energirammeberegninger samt varmetabsberegninger p√• mange projekter af forskellig kompleksitet, og vi kan r√•dgive dig omkring dit projekt og de krav der findes til at udfylde en ramme for energiforbrug for netop din bygning.

 

 

 

Kategorier
Viden

ENTREPRISEFORMER

N√•r du st√•r overfor et byggeprojekt, er det vigtigt at du g√łr dig overvejelser om hvilken entrepriseform dit projekt skal udf√łres under. En entreprise er den aftale en bygherre indg√•r med en h√•ndv√¶rker, eller entrepren√łr, i forbindelse med et bygge- eller anl√¶gsprojekt og entrepriseformen er afg√łrende for forhold der knytter sig til byggestyring, √łkonomi og ansvar. Valg af entrepriseform afh√¶nger af et byggeprojekts st√łrrelse og kompleksitet og, ikke mindst, af bygherres syn p√• organisering af byggeprocessen.

 

De forskellige entrepriseformer er reguleret af AB-systemet(link), og derfor er der forskellige betingelser som er gældende, alt efter hvilken entrepriseform der bliver valgt.

 

Fagentreprise

En fagentreprise er en aftale indg√•et med en enkelt h√•ndv√¶rker indenfor dennes fagomr√•de. I forhold til byggestyring er det, ved en fagentreprise, bygherren der har ansvaret og derfor kr√¶ver det gode koordineringsevner samt evner til at skabe overblik over et projekt. N√•r du udbyder dit byggeprojekt i fagentreprise, har du mulighed for at p√•virke projektet mest muligt i forhold til udf√łrelsen, men du har, m√•ske med denne entrepriseform, mest at tabe i forhold til √łkonomi, da det er bygherre, der p√•tager sig al ansvar i denne entrepriseform, ogs√• n√•r det g√¶lder overskredet tidsplan og budget. Det juridiske ansvar er desuden ogs√• bygherres.

Eksempler på projekter hvor man typisk vælger fagentreprise:

 • Nyt tag
 • Opf√łrelse af carport
 • Nyt k√łkken

Hovedentreprise

En hovedentreprise er en aftale indg√•et med en entrepren√łr, der p√•tager sig ansvaret for, at dit projekt bliver udf√łrt til tiden og til den aftalte pris. Som bygherre skal du derfor kun kommunikere med hovedentrepren√łren, og det g√łr derfor din rolle betydeligt nemmere. Som bygherre er det dog stadig dit ansvar at indhente de relevante tilladelser, samt sikre at der bliver udf√łrt kvalitetskontrol af projektet. Derfor er det en god ide at tilknytte en r√•dgiver, der kan bist√• arbejdet med projektet og sikre den mest trygge vej til m√•let.

Eksempler på projekter hvor man typisk vælger hovedentreprise:

 • Komplekse rum ‚Äď fx badev√¶relse, hvor flere faggrupper oftest er involveret
 • Tilbygninger
 • Ombygninger

Totalentreprise

Hvis du v√¶lger totalentreprise, kan du som oftest l√¶ne dig tilbage da det er totalentrepren√łren, der tager styring over dit projekt fra start til slut. En totalentreprise bliver tit udbudt i starten af et byggeprojekt. Som oftest p√• baggrund af et byggeprogram. Selvom dit projekt opf√łres som totalentreprise, og det derfor er en totalentrepren√łr der varetager projektet, kan du med fordel tilknytte en ekstern r√•dgiver, der bist√•r med tilsyn og bygherrer√•dgivning. Dette sikrer dig det bedst mulige slutresultat, og den bedst mulige proces derhen.

Eksempler på projekter hvor man typisk vælger totalentreprise:

 • Nybyg

Sådan kan UBBE hjælpe dig

Hos UBBE er vi eksperter i at finde l√łsninger til behov og udfordringer. Vi kan hj√¶lpe med at formulere en ide til et realiserbart projekt, og vi kan r√•dgive dig om hvilken entrepriseform du skal v√¶lge til dit projekt, og dermed sikre dig mest mulig tryghed i din proces ‚Äď lige fra ide til f√¶rdigt projekt.

 

Kategorier
Viden

BYGNINGSREGLEMENTET

Derfor er det vigtigt at kende Bygningsreglementet

Hvad enten dit projekt drejer sig om nybyg, tilbygning, renovering eller nedrivning, er det vigtigt at have kendskab til Bygningsreglementet. Bygningsreglementet er en udspecificering af Byggeloven og det har derfor sammen retsgyldighed som Byggeloven. I Bygningsreglementet finder du de krav dit byggeri skal leve op til. Kravene kredser omkring kvalitet, sikkerhed og energi og er med til at sikre byggeri med fokus på sundhed og levetid.

Du skal være opmærksom på Bygningsreglementets krav når du:

 • opf√łrer ny bebyggelse
 • tilbygger til eksisterende bygning
 • ombygger eller foretager andre v√¶sentlige forandringer.
 • foretager √¶ndringer i benyttelsen af en bebyggelse. Dette kan v√¶re fra beboelse til erhverv, fra enfamiliehus til flere boliger osv.
 • nedriver bebyggelse
 • skal vedligeholde, renovere, ombygge eller andet der har betydning for energiforbruget i bygningen

Disse konsekvenser kan det have for dig, hvis du ikke overholder Bygningsreglementet

Det er kommunalbestyrelsen i din kommune der er bygningsmyndighed, men i praksis er det din kommunes tekniske forvaltning der varetager arbejdet med ans√łgninger og dispensationer.

Hvis dit byggeri ikke overholder Bygningsreglementet kan kommunen kr√¶ve at byggeriet bliver lovliggjort, eller bliver f√łrt tilbage til tilstanden f√łr √¶ndringer blev foretaget.

Kommunen har ogs√• ret til at standse et byggeri hvis byggeriet er ulovligt og du kan endvidere straffes med b√łde hvis du ikke har styr p√• byggetilladelsen, eller v√¶lger ikke at overholde den.

Ændringer i Bygningsreglementet

Kravene i Bygningsreglementet √¶ndres l√łbende, og det er derfor vigtigt at holde sig orienteret¬†her,¬†hvor du til enhver tid kan finde den seneste version af reglementet. Selvom Bygningsreglementet l√łbende √¶ndres, er det ikke ensbetydende med at bygninger der allerede er opf√łrt, ikke lever op til kravene. Det er til enhver tid det Bygningsreglement der var g√¶ldende p√• opf√łrselstidspunktet som er g√¶ldende for bygningen. Hvis der foretages gennemgribende renovering, ombygning eller bygningens brug/funktion √¶ndres, er det de krav der fremst√•r i det g√¶ldende Bygningsreglement der skal overholdes.

Sådan kan vi hjælpe dig

Hos UBBE kan vi r√•dgive dig om hvordan du f√•r kombineret dine behov i dit byggeprojekt med Bygningsreglementets krav. Vi kender til de udfordringer der findes i et byggeprojekt og heldigvis kender vi ogs√• til de l√łsninger som findes til de forskellige udfordringer. Derfor kan vi hj√¶lpe dig, og dit projekt videre mod byggetilladelse og udf√łrelse.