fbpx

Ubbe

I byggeriet har bogstaverne AB en helt særlig betydning. De beskriver en række almindelige betingelser, som kan danne ramme for en byggeproces. AB-systemet er ikke lovgivning og det er dermed frivilligt for begge parter om betingelserne skal indgå i kontrakten, men som udgangspunkt anbefaler vi altid at man bruger AB-systemet som ramme, når der udarbejdes en kontrakt for byggeri- og anlægsarbejde. 

AB-systemet er ikke nødvendigvis en totalløsning og det er derfor muligt at til- og fravælge betingelser, samt tilpasse dem, så de er skræddersyede til netop dit projekt og behov.

 

Herunder kan du læse mere om AB-systemets forskellige muligheder. Benyttelsen af de forskellige betingelser er afhængigt af dit projekt og dets udformning, men uanset dit projekts størrelse vil det altid være en fordel at bruge betingelser fra systemet, som udgangspunkt for din kontrakt. Det sikrer dig og dit projekt på den bedst mulige måde.

 

 

AB Forbruger

Almindelige betingelser for aftaler med byggearbejder for forbrugere

AB Forbruger er AB-systemets rammesæt til indgåelse af aftale mellem en privat bygherre og entreprenør/håndværker. Med udgangspunkt i AB Forbruger vil aftalen mellem bygherre og entreprenør indeholde retningslinjer for vejledning, overstigning af pris, forældelsesfrist og betaling.

Som privat bygherre kan du bruge AB Forbruger til disse projekter:

 • Nybyg
 • Renovering
 • Ombygning
 • Tilbygning

GBF 19

Generelle bestemmelser i forbrugeraftaler 2019

GBF 19 er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører og aftaledokumentet kan benyttes af private bygherrer som ramme for en aftale med rådgiver i forbindelse med nybyg, tilbyg ombygning mv.

 • Ligesom det gør sig gældende med AB, er GBF 19 kun gældende hvis begge parter vedtager betingelserne ved indgåelsen af en aftale.
 • GBF 19 kan tilpasses og der kan laves præciseringer alt efter projektets udformning.

AB Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB Forenklet er beregnet til mindre og simple bygge- og anlægsprojekter hvor AB 18 er for kompliceret og omfattende. AB Forenklet skal imødekomme at aftaler ikke bliver indgået med et for omfattende kontraktmateriale og dermed spild af ressourcer, eller modvirke at der bliver lavet aftaler uden kontrakt og dermed giver en større risiko for tvist og konflikt for begge parter.

 • AB Forenklet giver mere frihed i forholdet mellem bygherre og entreprenør, hvor bl.a. byggemøder er valgfrie og ikke obligatoriske.
 • Brugbar i forbindelse med mindre byggeprojekter og renoveringer, for at sikre det bedste resultat for begge parter.

ABR Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR Forenklet er beregnet til mindre byggesager hvor der indgår begrænset projektering, eller ved anden teknisk rådgivning. ABR Forenklet skal, ligesom AB Forenklet, imødekomme at der bliver indgået aftaler omkring rådgivning som er for omfattende i forhold til projektet, samt at der bliver udført arbejde uden indgåelse af aftaler fordi ABR 18 er for omfattende i forhold til opgaverne.

AB 18

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

 •  Bruges primært mellem bygherre og entreprenør eller mellem entreprenør og dennes underentreprenør
 •  AB 18 erstattede AB 92 d. 1. januar 2019, og bragte et øget fokus på gennemgang af et byggeprojekt inden opstart med henblik at komme eventuelle fejl i forkøbet, samt et større fokus på redskaber til at håndtere eventuelle konflikter og tvister.

ABR 18

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR 18 afspejler mange af betingelserne i AB 18. ABR 18 afløste ligeledes en tidligere ramme, ABR 89, og med de nye betingelser er der kommet et øget fokus på projektgennemgang og projekterings- og byggemøder. En aftale indgået med afsæt i ABR 18, indeholder normalt en række ydelsesbeskrivelser som tager afsæt i materiale udarbejdet af rådgivernes organisationer. 

Betingelserne kan finde anvendelse i f.eks. disse forhold:

 • Mellem bygherre og arkitekt
 • Mellem bygherre og bygningskonstruktør
 • Mellem bygherre og ingeniør
 • Mellem entreprenør og dennes rådgivere.

ABT 18

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18 bruges som aftalegrundlag når det gælder totalentrepriseforhold, dvs. hvor entreprenøren er ansvarlig for udførelsen, samt den væsentligste del af projekteringen.

 • Det kan være op til fortolkning hvorvidt et projekt er en totalentreprise, men som udgangspunkt skal ABT 18 benyttes hvis der indgår store dele af projektets projektering i entreprenørens opgavebeskrivelse.

APP Projektudvikling

Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektudvikling er en række tillægsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entreprenøren medvirker til udviklingen af et bygge- eller anlægsprojekt.

 • Ved projektudvikling kan entreprenøren f.eks. medvirke til udarbejdelse af lokalplan eller lokalisering af byggegrund.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om i hvilket omfang, samt med henblik på hvilke mål, at entreprenøren skal deltage i projektudviklingen.
 • Der findes to forskellige appendikser – et til fag- og totalentreprise og et til totalentreprise.

APP Projektoptimering

Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektoptimering er en række tillægsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entreprenøren/rådgiveren medvirker til optimering af det udbudte projekt med henblik på at komme med forslag der kan optimere forhold omkring kvalitet, pris og tid.

 • Projektoptimering har som oftest til formål at bibringe en økonomisk besparing.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om med hvilket formål, samt i hvilket omfang, entreprenøren/rådgiveren skal udføre projektoptimering.
 • Der findes to forskellige appendikser – et til entreprenører og et til rådgivere.

APP Driftskrav

Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Driftskrav er en række tillægsbestemmelser der finder anvendelse i forbindelse med måling af en bygnings driftskrav som ikke kan konstateres opfyldt ved aflevering.

 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om driftskravet indhold og forudsætninger, samt målinger heraf.
 • Appendikset indeholder procedure for måling af driftskrav.

APP Incitamenter

Tilvalgsbestemmelser for incitamenter i bygge- og anlægsvirksomhed (tillægsbetingelser)

APP Incitamenter er en række forslag til bonusaftaler som kan indgås mellem bygherre og entreprenør. Den konkrete bonus opnås af entreprenøren, hvis et kriterie bliver indfriet. Kriteriet fastsættes af bygherre og entreprenør i fællesskab og kan bruges som motivation for entreprenøren.

 • Et katalog over forslag til bonusaftaler der kan indgås mellem entreprenør og bygherre
 • Eksempler på dette kan være bonus ved besparelser, bonus ved mangelfri aflevering før aftalt tid eller bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid.

AB Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB Forenklet er beregnet til mindre og simple bygge- og anlægsprojekter hvor AB 18 er for kompliceret og omfattende. AB Forenklet skal imødekomme at aftaler ikke bliver indgået med et for omfattende kontraktmateriale og dermed spild af ressourcer, eller modvirke at der bliver lavet aftaler uden kontrakt og dermed giver en større risiko for tvist og konflikt for begge parter.

 • AB Forenklet giver mere frihed i forholdet mellem bygherre og entreprenør, hvor bl.a. byggemøder er valgfrie og ikke obligatoriske.
 • Brugbar i forbindelse med mindre byggeprojekter og renoveringer, for at sikre det bedste resultat for begge parter.

ABR Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR Forenklet er beregnet til mindre byggesager hvor der indgår begrænset projektering, eller ved anden teknisk rådgivning. ABR Forenklet skal, ligesom AB Forenklet, imødekomme at der bliver indgået aftaler omkring rådgivning som er for omfattende i forhold til projektet, samt at der bliver udført arbejde uden indgåelse af aftaler fordi ABR 18 er for omfattende i forhold til opgaverne.

AB 18

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

 •  Bruges primært mellem bygherre og entreprenør eller mellem entreprenør og dennes underentreprenør
 •  AB 18 erstattede AB 92 d. 1. januar 2019, og bragte et øget fokus på gennemgang af et byggeprojekt inden opstart med henblik at komme eventuelle fejl i forkøbet, samt et større fokus på redskaber til at håndtere eventuelle konflikter og tvister.

ABR 18

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR 18 afspejler mange af betingelserne i AB 18. ABR 18 afløste ligeledes en tidligere ramme, ABR 89, og med de nye betingelser er der kommet et øget fokus på projektgennemgang og projekterings- og byggemøder. En aftale indgået med afsæt i ABR 18, indeholder normalt en række ydelsesbeskrivelser som tager afsæt i materiale udarbejdet af rådgivernes organisationer. 

Betingelserne kan finde anvendelse i f.eks. disse forhold:

 • Mellem bygherre og arkitekt
 • Mellem bygherre og bygningskonstruktør
 • Mellem bygherre og ingeniør
 • Mellem entreprenør og dennes rådgivere.

ABT 18

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18 bruges som aftalegrundlag når det gælder totalentrepriseforhold, dvs. hvor entreprenøren er ansvarlig for udførelsen, samt den væsentligste del af projekteringen.

 • Det kan være op til fortolkning hvorvidt et projekt er en totalentreprise, men som udgangspunkt skal ABT 18 benyttes hvis der indgår store dele af projektets projektering i entreprenørens opgavebeskrivelse.

APP Projektudvikling

Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektudvikling er en række tillægsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entreprenøren medvirker til udviklingen af et bygge- eller anlægsprojekt.

 • Ved projektudvikling kan entreprenøren f.eks. medvirke til udarbejdelse af lokalplan eller lokalisering af byggegrund.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om i hvilket omfang, samt med henblik på hvilke mål, at entreprenøren skal deltage i projektudviklingen.
 • Der findes to forskellige appendikser – et til fag- og totalentreprise og et til totalentreprise.

APP Projektoptimering

Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektoptimering er en række tillægsbestemmelser, et appendiks, der kan benyttes hvis entreprenøren/rådgiveren medvirker til optimering af det udbudte projekt med henblik på at komme med forslag der kan optimere forhold omkring kvalitet, pris og tid.

 • Projektoptimering har som oftest til formål at bibringe en økonomisk besparing.
 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om med hvilket formål, samt i hvilket omfang, entreprenøren/rådgiveren skal udføre projektoptimering.
 • Der findes to forskellige appendikser – et til entreprenører og et til rådgivere.

APP Driftskrav

Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Driftskrav er en række tillægsbestemmelser der finder anvendelse i forbindelse med måling af en bygnings driftskrav som ikke kan konstateres opfyldt ved aflevering.

 • Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om driftskravet indhold og forudsætninger, samt målinger heraf.
 • Appendikset indeholder procedure for måling af driftskrav.

APP Incitamenter

Tilvalgsbestemmelser for incitamenter i bygge- og anlægsvirksomhed (tillægsbetingelser)

APP Incitamenter er en række forslag til bonusaftaler som kan indgås mellem bygherre og entreprenør. Den konkrete bonus opnås af entreprenøren, hvis et kriterie bliver indfriet. Kriteriet fastsættes af bygherre og entreprenør i fællesskab og kan bruges som motivation for entreprenøren.

 • Et katalog over forslag til bonusaftaler der kan indgås mellem entreprenør og bygherre
 • Eksempler på dette kan være bonus ved besparelser, bonus ved mangelfri aflevering før aftalt tid eller bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid.

AB Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB Forenklet er beregnet til mindre og simple bygge- og anlægsprojekter hvor AB 18 er for kompliceret og omfattende. AB Forenklet skal imødekomme at aftaler ikke bliver indgået med et for omfattende kontraktmateriale og dermed spild af ressourcer, eller modvirke at der bliver lavet aftaler uden kontrakt og dermed giver en større risiko for tvist og konflikt for begge parter.

 • AB Forenklet giver mere frihed i forholdet mellem bygherre og entreprenør, hvor bl.a. byggemøder er valgfrie og ikke obligatoriske.
 • Brugbar i forbindelse med mindre byggeprojekter og renoveringer, for at sikre det bedste resultat for begge parter.

ABR Forenklet

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

ABR Forenklet er beregnet til mindre byggesager hvor der indgår begrænset projektering, eller ved anden teknisk rådgivning. ABR Forenklet skal, ligesom AB Forenklet, imødekomme at der bliver indgået aftaler omkring rådgivning som er for omfattende i forhold til projektet, samt at der bliver udført arbejde uden indgåelse af aftaler fordi ABR 18 er for omfattende i forhold til opgaverne.

Sådan kan vi hjælpe dig

Hos UBBE rådgiver vi vores kunder med udgangspunkt i deres behov, forventninger og ønsker for en byggeproces. Vi ved hvor vigtigt det er for kunden, samt for det færdige resultat, at et arbejde indledes med den rigtige kontrakt der giver sikkerhed for både bygherre og for entreprenør/rådgiver.

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde den kontrakt der giver dig det optimale udgangspunkt for dit projekt, og samtidig sikkerhed i forhold til de udfordringer der kan dukke op i løbet af projektet.