fbpx

Ubbe

Derfor er det vigtigt at kende Bygningsreglementet

Hvad enten dit projekt drejer sig om nybyg, tilbygning, renovering eller nedrivning, er det vigtigt at have kendskab til Bygningsreglementet. Bygningsreglementet er en udspecificering af Byggeloven og det har derfor sammen retsgyldighed som Byggeloven. I Bygningsreglementet finder du de krav dit byggeri skal leve op til. Kravene kredser omkring kvalitet, sikkerhed og energi og er med til at sikre byggeri med fokus på sundhed og levetid.

Du skal være opmærksom på Bygningsreglementets krav når du:

  • opfører ny bebyggelse
  • tilbygger til eksisterende bygning
  • ombygger eller foretager andre væsentlige forandringer.
  • foretager ændringer i benyttelsen af en bebyggelse. Dette kan være fra beboelse til erhverv, fra enfamiliehus til flere boliger osv.
  • nedriver bebyggelse
  • skal vedligeholde, renovere, ombygge eller andet der har betydning for energiforbruget i bygningen

Disse konsekvenser kan det have for dig, hvis du ikke overholder Bygningsreglementet

Det er kommunalbestyrelsen i din kommune der er bygningsmyndighed, men i praksis er det din kommunes tekniske forvaltning der varetager arbejdet med ansøgninger og dispensationer.

Hvis dit byggeri ikke overholder Bygningsreglementet kan kommunen kræve at byggeriet bliver lovliggjort, eller bliver ført tilbage til tilstanden før ændringer blev foretaget.

Kommunen har også ret til at standse et byggeri hvis byggeriet er ulovligt og du kan endvidere straffes med bøde hvis du ikke har styr på byggetilladelsen, eller vælger ikke at overholde den.

Ændringer i Bygningsreglementet

Kravene i Bygningsreglementet ændres løbende, og det er derfor vigtigt at holde sig orienteret her, hvor du til enhver tid kan finde den seneste version af reglementet. Selvom Bygningsreglementet løbende ændres, er det ikke ensbetydende med at bygninger der allerede er opført, ikke lever op til kravene. Det er til enhver tid det Bygningsreglement der var gældende på opførselstidspunktet som er gældende for bygningen. Hvis der foretages gennemgribende renovering, ombygning eller bygningens brug/funktion ændres, er det de krav der fremstår i det gældende Bygningsreglement der skal overholdes.

Sådan kan vi hjælpe dig

Hos UBBE kan vi rådgive dig om hvordan du får kombineret dine behov i dit byggeprojekt med Bygningsreglementets krav. Vi kender til de udfordringer der findes i et byggeprojekt og heldigvis kender vi også til de løsninger som findes til de forskellige udfordringer. Derfor kan vi hjælpe dig, og dit projekt videre mod byggetilladelse og udførelse.