fbpx

Ubbe

I Bygningsreglementet er der beskrevet hvilke krav der findes til bygningers energimæssige ydeevne. Der findes to metoder til at dokumentere en bygnings forbrug af energi og der er flere faktorer, der afgør hvilken beregning der skal, og kan, anvendes. I Bygningsreglementet er kravene udspecificeret.

 

Som udgangspunkt er det dog som oftest ved nybyg, tilbyg samt større ombygninger at man bruger en energirammeberegning.

Ved mindre tilbygninger kan man gøre brug af en varmetabsberegning. Disse bruges som oftest ved mindre komplekse tilbygninger, hvor det er varmetabet der har betydning, da der som oftest ikke er installationer i det byggede/tilbyggede.

Når du ansøger om byggetilladelse til dit projekt, skal der indgå en energirammeberegning eller varmetabsberegning i dit ansøgningsmateriale. Beregningerne udarbejdes af en rådgiver med byggeteknisk viden og derfor er det typisk arkitekter, bygningskonstruktører eller ingeniører der beskæftiger sig med energiramme- og varmetabsberegninger.

Denne betydning har energirammen for din bygning

Energirammen danner baggrund for det energimærke en bygning får tildelt. Energimærket bliver tildelt af en uvildig energikonsulent og energimærket er en indikator for bygningens omkostninger i forhold til forbrug af vand, varme og el i forbindelse med beboelse/benyttelse, og det kan især være en vigtig faktor i forbindelse med køb af ejendom. Energirammen er et kvalitetsstempel af bygningen energimæssigt.

Sådan kan UBBE hjælpe dig

Vores medarbejdere er specialister når det gælder rådgivning omkring energiberegninger. Vi udfører energirammeberegninger samt varmetabsberegninger på mange projekter af forskellig kompleksitet, og vi kan rådgive dig omkring dit projekt og de krav der findes til at udfylde en ramme for energiforbrug for netop din bygning.