fbpx

Ubbe

Når du står overfor et byggeprojekt, er det vigtigt at du gør dig overvejelser om hvilken entrepriseform dit projekt skal udføres under. En entreprise er den aftale en bygherre indgår med en håndværker, eller entreprenør, i forbindelse med et bygge- eller anlægsprojekt og entrepriseformen er afgørende for forhold der knytter sig til byggestyring, økonomi og ansvar. Valg af entrepriseform afhænger af et byggeprojekts størrelse og kompleksitet og, ikke mindst, af bygherres syn på organisering af byggeprocessen.

 

De forskellige entrepriseformer er reguleret af AB-systemet(link), og derfor er der forskellige betingelser som er gældende, alt efter hvilken entrepriseform der bliver valgt.

 

Fagentreprise

En fagentreprise er en aftale indgået med en enkelt håndværker indenfor dennes fagområde. I forhold til byggestyring er det, ved en fagentreprise, bygherren der har ansvaret og derfor kræver det gode koordineringsevner samt evner til at skabe overblik over et projekt. Når du udbyder dit byggeprojekt i fagentreprise, har du mulighed for at påvirke projektet mest muligt i forhold til udførelsen, men du har, måske med denne entrepriseform, mest at tabe i forhold til økonomi, da det er bygherre, der påtager sig al ansvar i denne entrepriseform, også når det gælder overskredet tidsplan og budget. Det juridiske ansvar er desuden også bygherres.

Eksempler på projekter hvor man typisk vælger fagentreprise:

  • Nyt tag
  • Opførelse af carport
  • Nyt køkken

Hovedentreprise

En hovedentreprise er en aftale indgået med en entreprenør, der påtager sig ansvaret for, at dit projekt bliver udført til tiden og til den aftalte pris. Som bygherre skal du derfor kun kommunikere med hovedentreprenøren, og det gør derfor din rolle betydeligt nemmere. Som bygherre er det dog stadig dit ansvar at indhente de relevante tilladelser, samt sikre at der bliver udført kvalitetskontrol af projektet. Derfor er det en god ide at tilknytte en rådgiver, der kan bistå arbejdet med projektet og sikre den mest trygge vej til målet.

Eksempler på projekter hvor man typisk vælger hovedentreprise:

  • Komplekse rum – fx badeværelse, hvor flere faggrupper oftest er involveret
  • Tilbygninger
  • Ombygninger

Totalentreprise

Hvis du vælger totalentreprise, kan du som oftest læne dig tilbage da det er totalentreprenøren, der tager styring over dit projekt fra start til slut. En totalentreprise bliver tit udbudt i starten af et byggeprojekt. Som oftest på baggrund af et byggeprogram. Selvom dit projekt opføres som totalentreprise, og det derfor er en totalentreprenør der varetager projektet, kan du med fordel tilknytte en ekstern rådgiver, der bistår med tilsyn og bygherrerådgivning. Dette sikrer dig det bedst mulige slutresultat, og den bedst mulige proces derhen.

Eksempler på projekter hvor man typisk vælger totalentreprise:

  • Nybyg

Sådan kan UBBE hjælpe dig

Hos UBBE er vi eksperter i at finde løsninger til behov og udfordringer. Vi kan hjælpe med at formulere en ide til et realiserbart projekt, og vi kan rådgive dig om hvilken entrepriseform du skal vælge til dit projekt, og dermed sikre dig mest mulig tryghed i din proces – lige fra ide til færdigt projekt.