fbpx

Ubbe

 ”Bygninger skal ventileres for at sikre, at beboere og brugere af bygninger har et acceptabelt indeklima”

Denne sætning indleder Bygningsreglementets vejledning om ventilation (link). Hos UBBE mener vi dog ikke at bygninger kun skal besidde et acceptabelt indeklima.

Når vi arbejder med projektering af ventilation, er det vigtigt at vi overdrager bygbare løsninger der giver de mest optimale omgivelser for beboere og brugere – samtidig med at løsningen fokuserer på bygningens sundhed. De løsninger vi skaber, tager udgangspunkt i en helhedsforståelse for bygningen, bygningens brugere og bygningens fremtid.

Udfordringer i kontormiljøer

Arbejdstilsynets regler for temperatur på kontorer er 20-22 grader, hvor temperaturen ikke må overstige 25 grader. I store kontorrum, hvor den interne varmebelastning kan være høj, og hvor der, måske, er store glasfacader, kan det give udfordringer. Undersøgelser viser at produktiviteten kan falde med op til 15 % på grund af et dårligt indeklima. Dårligt indeklima giver koncentrationsbesvær, og medfører en række gener der kan give general utilpashed hos brugere på en arbejdsplads.

Faktorer der har en betydning når der skal udarbejdes en løsning:

Der er mange faktorer der spiller ind, når der udarbejdes ventilationsløsninger. Her skal der bl.a. tages hensyn til bygningers indbyrdes placering, dominerende vindretning og trafik. Derudover kan f.eks.  opvarmning af sorte tage også spille en betydelig rolle.

Det kræver omfattende byggeteknisk viden at kunne inddrage alle de faktorer der har betydning for at skabe den rigtige ventilationsløsning for en bygning.

Sådan kan UBBE hjælpe dig:

Ventilation er ikke bare luft for os. Vi har et team af specialister, der udarbejder løsninger til mange forskellige projekter – alle med afsæt i at skabe de mest optimale forhold for en bygnings brugere. Dette giver resultater når det gælder økonomi, drift og sundhed – ikke mindst for dine medarbejdere.