fbpx

Ubbe

BÆREDYGTIGT BYGGERI

Vores tilgang til rådgivning og projektering, har altid været formet af fleksibilitet, fremtidssikring og økonomisk bæredygtighed. 

Med udgangspunkt i DGNB, LCA og generelle bæredygtighedskrav, rådgiver vi vores kunder, så der skabes bæredygtige resultater, der matcher deres ambitionsniveau. 

Bæredygtighed handler ikke kun om miljø- og klimapåvirkning, men også om sociale, økonomiske og lokale forhold. Derfor kræver det en tværfaglig og holistisk tilgang. 

En målsætning om et bæredygtigt byggeri kræver specialistkompetencer for at sikre at den rette kombination af data, materialer og metode.

Rådgivning inden for bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed indenfor byggeribranchen har igennem de seneste år fået større og større opmærksomhed og fokus i takt med, at vi som samfund bevæger os i mere og mere i den retning. For Ubbe Rådgivende Ingeniører har rådgivning indenfor bæredygtigt byggeri været en af vores kernekompetencer siden vi startede virksomheden.

Hos Ubbe Rådgivende Ingeniører har vi et stort fokus på at inddrage bæredygtighed tidligt i projektforløbet. På den måde sikrer vi en langt bedre integration i designprocessen, så bæredygtigheden ikke bliver en belastning, men i stedet kommer til at bidrage med gode løsninger. Fejl og mangler mindskes også væsentligt, når bæredygtigheden er tænkt ind fra start.

En god rådgivning inden for bæredygtigt byggeri er i høj grad defineret af en åben og opmærksom kommunikation. For os er det en nødvendighed for at kunne forstå og identificere projektets ambitionsniveau, og dermed skitsere mål og definere vejen til at nå dem.

Et bæredygtigt byggeri kræver specialistkompetencer

Så hvad er et bæredygtigt byggeri egentlig? For os handler det ikke kun om miljø- og klimapåvirkning. Et bæredygtigt byggeri skal kunne rumme mange andre ting også. Sociale og lokale forhold skal tænkes ind, mens der selvfølgelig også skal tages højde for økonomiske forhold.

Vi har naturligvis styr på de certificeringer og de standarder, som der arbejdes med i bæredygtige byggerier. Vi energiberegner samt laver indeklimasimuleringer for at sikre, at projektet lever op de mål, som er sat.

DGNB, LCA og generelle bæredygtighedskrav er kernen i mange af de projekter, som vi er tilknyttet til. Hos UBBE kan du være sikker på, at du altid vil blive mødt af en DGNB-konsulent som er fuldt ud opdateret. Vi har sat en stor prioritet i at holde vores medarbejdere opdaterede omkring nye lovkrav eller tiltag, som kan have afgørende betydning for dit bæredygtige byggeri. Vores rådgivere er specialister og kan hjælpe med rådgivning inden for DGNB, EU-taksonomi, LCA og LCC. Vi har også kompetencerne og erfaringen til at kunne udføre LCA-beregninger på alle bygningstyper.

Bæredygtigt og fremtidssikret

Størstedelen af en bygnings levetidsomkostninger ligger i driftsperioden og ikke i selve opførelsen. Derfor er en LCC-beregning (life-cycle cost) nødvendig for at kunne træffe den bedste beslutning på længere sigt, når et byggeri skal startes. Hos UBBE Rådgivende Ingeniører udfører vi LCC-beregninger, som belyser udgifter til blandt andet konstruktioner, tekniske installationer, vedligehold, energiforbrug, vandforbrug og meget mere som skal til for at kunne udføre et bæredygtigt byggeri.

I listen nedenunder kan du læse meget mere om de forskellige kompetencer vi har, som kan hjælpe dig godt på vej, når du skal opføre et bæredygtigt byggeri. Du kan også læse om konkrete projekter, hvor vi har ydet rådgivning indenfor bæredygtigt byggeri.

Du kan altid kontakte os for at høre mere om vores rådgivning indenfor bæredygtigt byggeri, og hvordan vi kan hjælpe dig. Kontakt os på kun@ubbe.dk.

21 (3)
21 (4)

VORES YDELSER INDEBÆRER

BRUG FOR RÅDGIVNING?

Lad os finde den rette løsning til dig